>
OBECNÍ
ÚŘAD
Elektronická
úřední deska
Vyhlášky obce

OZV 1/2021 - odpad

2021/12/03

OZV 2/2021 - psi

2021/12/03

OZV 3/2021 - systém OH

2021/12/03

Jednání zastupitelstva

Zápis z 5. zasedání OZ 2021

2021/10/01

Usnesení z 5. zasedání OZ 2021

2021/10/01

Hospodaření obce

Výkaz Fin 2020

2021/05/24

Výkaz Rozvaha 2020

2021/05/24

Výkaz zisku a ztrát 2020

2021/05/24

Výkaz Příloha 2020

2021/05/24