>
OBECNÍ
ÚŘAD
Elektronická
úřední deska
Pozvánka na 2. zasedání OZ 2021
ZVEŘEJNĚNO: 2021/05/05
Záměr prodat pozemek
ZVEŘEJNĚNO: 2021/04/30
Záměr pronajmout pozemek
ZVEŘEJNĚNO: 2021/04/30
Veřejná vyhláška finančního úřadu
ZVEŘEJNĚNO: 2021/04/23
Zápis z 1. zasedání OZ 2021
ZVEŘEJNĚNO: 2021/03/05
Usnesení z 1. zasedání OZ 2021
ZVEŘEJNĚNO: 2021/03/05
Výroční zpráva - informace dle zák.106 za rok 2020
ZVEŘEJNĚNO: 2021/02/26
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů
ZVEŘEJNĚNO: 2021/02/18
Termín sčítání zvěře
ZVEŘEJNĚNO: 2021/01/29
SOSV - schválený rozpočet 2021
ZVEŘEJNĚNO: 2020/12/20
Schválený rozpočet na rok 2021
ZVEŘEJNĚNO: 2020/12/12
Schválený rozpočtový výhled 2022-2025
ZVEŘEJNĚNO: 2020/12/12
Rozpočtové opatření č. 5/2020
ZVEŘEJNĚNO: 2020/12/12
Region MTJ - Návrh rozpočtu na rok 2021
ZVEŘEJNĚNO: 2020/11/23
Region MTJ - Zpráva o přezkumu hospodaření
ZVEŘEJNĚNO: 2020/11/23
Skupinový vodovod - Rozpočtový výhled na roky 2021-2025
ZVEŘEJNĚNO: 2020/11/18
Rozpočtové opatření č. 4/2020
ZVEŘEJNĚNO: 2020/10/30
Výzva k okleštení stromoví
ZVEŘEJNĚNO: 2020/09/17
Skupinový vodovod - Rozpočtové opatření č 1.
ZVEŘEJNĚNO: 2020/09/10
Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků
ZVEŘEJNĚNO: 2020/09/02
Rozpočtové opatření č. 3/2020
ZVEŘEJNĚNO: 2020/08/21
SOSV Malá Haná - závěrečný účet za rok 2019
ZVEŘEJNĚNO: 2020/07/01
Rozpočtové opatření č. 2/2020
ZVEŘEJNĚNO: 2020/06/28
Závěrečný účet za rok 2019
ZVEŘEJNĚNO: 2020/06/26
Region MTJ - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
ZVEŘEJNĚNO: 2020/06/05
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
ZVEŘEJNĚNO: 2020/05/29
Rozpočtové opatření č. 1/2020
ZVEŘEJNĚNO: 2020/03/15
Výroční zpráva - informace dle zák.106 za rok 2019
ZVEŘEJNĚNO: 2020/02/28
SOSV Malá Haná - Rozpočet na rok 2020
ZVEŘEJNĚNO: 2019/12/15
SOSV Malá Haná - Střednědobý výhled 2021-2025
ZVEŘEJNĚNO: 2019/12/15
Rozpočet 2020
ZVEŘEJNĚNO: 2019/12/13
Rozpočet RMTJ 2020
ZVEŘEJNĚNO: 2019/11/27
Rozp. výhled RMTJ 2021-23
ZVEŘEJNĚNO: 2019/11/27
Výroční zpráva - informace dle zák.106 za rok 2018
ZVEŘEJNĚNO: 2018/02/27
Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Vysoká č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

2019/12/13

Obecně závazná vyhláška obce Vysoká č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2019/12/13

Obecně závazná vyhláška obce Vysoká č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vysoká

2015/03/12

Obecně závazná vyhláška obce Vysoká č. 4/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

2010/06/15

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o dani z nemovitostí

2010/04/25

Jednání zastupitelstva

Zápis z 1. zasedání OZ 2021

2021/03/05

Usnesení z 1. zasedání OZ 2021

2021/03/05

Zápis z 5. zasedání OZ 2020

2020/12/12

Usnesení z 5. zasedání OZ 2020

2020/12/12

Zápis z 4. zasedání OZ 2020

2020/09/18

Usnesení z 4. zasedání OZ 2020

2020/09/18

Usnesení z 3. zasedání OZ 2020

2020/06/26

Zápis z 3. zasedání OZ 2020

2020/06/26

Zápis z 2. zasedání OZ 2020

2020/04/30

Usnesení z 2. zasedání OZ 2020

2020/04/30

Zápis z 1. zasedání OZ 2020

2020/03/13

Usnesení z 1. zasedání OZ 2020

2020/03/13

Zápis z 8. zasedání OZ 2019

2019/12/13

Usnesení z 8. zasedání OZ 2019

2019/12/13

Zápis z 7. zasedání OZ 2019

2019/11/08

Usnesení z 7. zasedání OZ 2019

2019/11/08

Zápis z 6. zasedání OZ 2019

2019/10/12

Usnesení z 6. zasedání OZ 2019

2019/10/12

Zápis z 5. zasedání OZ 2019

2019/08/16

Usnesení z 5. zasedání OZ 2019

2019/08/16

Zápis z 4. zasedání OZ 2019

2019/06/15

Usnesení z 4. zasedání OZ 2019

2019/06/15

Zápis z 3. zasedání OZ 2019

2019/04/08

Usnesení z 3. zasedání OZ 2019

2019/04/08

Zápis z 2. zasedání OZ 2019

2019/03/02

Usnesení z 2. zasedání OZ 2019

2019/03/02

Zápis z 1. zasedání OZ 2019

2019/02/01

Usnesení z 1. zasedání OZ 2019

2019/02/01

Zápis z 2. zasedání nového OZ 2018

2018/12/08

Usnesení z 2. zasedání OZ 2018

2018/12/08

Zápis z 1. zasedání nového OZ 2018

2018/11/03

Usnesení z 1. zasedání OZ 2018

2018/11/03

Zápis z ustavujícího zasedání OZ 2018

2018/11/02

Hospodaření obce

Schválený rozpočet na rok 2021

2020/12/12

Schválený rozpočtový výhled 2022-2025

2020/12/12

Rozpočtové opatření č. 5/2020

2020/12/12

Rozpočtové opatření č. 4/2020

2020/10/30

Rozpočtové opatření č. 3/2020

2020/08/21

Rozpočtové opatření č. 2/2020

2020/06/28

Protokol o schválení účetní závěrky 2019

2020/06/26

Závěrečný účet za rok 2019

2020/06/26

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019

2020/05/29

Rozpočtové opatření č. 1/2020

2020/03/15

Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2019

2020/03/01

Rozvaha k 31.12.2019

2020/03/01

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

2020/03/01

Výkaz Příloha k 31.12.2019

2020/03/01

Rozpočet 2020

2019/12/13

Závěrečný účet za rok 2018

2019/06/15

Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018

2019/06/15

Rozvaha k 31.12.2018

2019/06/15

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

2019/06/15

Výkaz Příloha k 31.12.2018

2019/06/15

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018

2019/05/24

Rozpočet 2019

2018/12/08

Rozpočtový výhled na období 2019 - 2022

2018/12/08

Rozpočet 2018

2017/12/13

Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021

2017/12/13