OBEC
VYSOKÁ
>

Často hledané:


Obec Vysoká je jednou z nejmenších obcí na území Pardubického kraje. Nachází se zde pouhých 15 rodinných domů a díky krásnému přírodnímu prostředí také 64 chat a 15 chalup využívaných k rekreaci. Přes Vysokou vede turisticky značená trasa do Javoříčských jeskyní a na hrad Bouzov.

Nejbližší železniční zastávka je Nectava.

Počet obyvatel k 1. 1. 2024: 40

Nadmořská výška: 562 m

Katastrální plocha: 288 ha

V centru obce se nachází Kaple Nejsvětější Trojce. Plán zhotovil a stavbu prováděl zednický polír Fabián Vykydal z Březinek od roku 1867. Stavba stála 232 zlatých rakouské měny.

Kaple byla vysvěcena 23. května roku 1868 na svátek Nejsvětější Trojice. V tento svátek se každoročně koná ve Vysoké pouť.

Obec Vysoká leží severovýchodně od města Jevíčka na Kladecké planině, která je součástí Drahanské vrchoviny na území Přírodního parku Bohdalov – Hartinkov.

Přicházíme-li do obce z rovinaté malé Hané od Nectavy, musíme v krátkém úseku překonat stoupání až 120 m, proto zakladatelé obce nazvali vznikající ves podle její polohy „Vysoká“ (Něm.: Wysoka, 1939 Wissoka).

Historie obce

1720

Obec Vysoká byla založena rozparcelováním panského dvora mezi 15 osadníků v době, kdy majitelem biskupického panství, k němuž dvůr opět náležel, byl Vilém Vojtěch Libštejnský, hrabě z Kolovrat, tehdejší prelát a probošt u dómu v Olomouci. Kompletní historii je možné zobrazit kliknutím na VÍCE INFORMACÍ.

Obecní zpravodaj


Betlémské světlo| Vánoční bohoslužby| Tříkrálová sbírka| Rozpočet 2023| Volba prezidenta| Kalendář svozů popelnic

Číslo 11

Plán předvánočních akcí| Výměna části vodovodu| Výměna dešťového svodu| Úpravy na hřišti| Sdělení MV ohedně povinných DS

Číslo 10

|Pomoc PK Ukrajině| Hospodaření 2021| Odpady 2021| Pro majitele psů| Výsledky TKS 2022| Mapa zdravotní péče PK|

Číslo 9

Betlémské světlo| Vánoční zamyšlení| TKS| Nové vyhlášky obce| Oprava místní komunikace| Rozpočet 2022

Číslo 8

Plánování opravy místních komunikací| využití vyřazené telefonní budky| Kladecká pouť| Třídění odpadu| Krizové linky

Číslo 7

Nový poznatek o historii obce| Obnova obecního lesa| Pozvánka na pouť| Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020| Různé

Číslo 6

Hospodaření obce v roce 2020/ Výsledky TKS 2021/ Informace o průběhu sčítání lidu

Číslo 5

Nový web| Digitalizace kroniky| Přerušení dodávky elektřiny| Informace k volbám do Zastupitelstev krajů

číslo 4

Nový obecní web | Požár v chatové oblasti | Prodej dříví | Poutní mše

číslo 3

Přehled hospodaření 2019 | Zase odpady..... | Výsledky tříkrálové sbírky

číslo 2

Úvodní slovo | Nové obecně závazné vyhlášky | Změny v odpadovém hospodaření | Prodej dříví | Vánoční slovo faráře

číslo 1

obecni_kronika.pdf

Zobrazit Stáhnout

Obecní kronika

Digitalizovaná obecní kronika popisující období 1961 až 2019. První část letopiseckého díla zahrnuje souhrn historie obce od jejího založení do roku 1961, v druhé části je detailně popsán život v obci až do roku 2019. Vzhledem k velikosti souboru může docházet k problémům při prohlížení nebo při stahování. V tom případě se obraťte na kancelář obecního úřadu, kde se můžete domluvit na jiném způsobu předání souboru.

ZobrazitStáhnout

Fotogalerie


Opravujeme, vylepšujeme....
Archivní fotky hasiči
Archivní fotky ze života v obci
Akce v obci 2021 - 2023